Mgr. Petra Kaše-Lukschová
tel.: +420 475 201 474
mobil: +420 605 264 102
info(na)pravnipodpora(tecka)cz
Mgr. Vladimír Kratochvíl
mobil: 728 317 662
kratochvil(na)pravnipodpora(tecka)cz

Odkazy

Česká advokátní komora
na těchto stránkách naleznete online seznam advokátů, aktuální informace z advokacie i připravované legislativy a další zajímavosti
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
zde naleznete odkazy na vyhledávání v obchodním rejstříku, kontaktní údaje všech soudů a státních zastupitelství v České republice, informace o Rejstříku trestů, apod.
Katastr nemovitostí
bezplatné online nahlížení do katastru nemovitostí
rozhodnutí Ústavního soudu
vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu České republiky
*rozhodnutí Nejvyššího soudu
vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky
*rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky
Svaz pacientů České republiky
základní informace týkající se práv pacientů, zdravotnické zpravodajství, poradna pro pacienty
Sdružení obrany spotřebitelů
online poradna, základní informace pro běžné životní situace, jakými jsou například neúspěšná reklamace zboží, náhrada škody způsobená vadou zboží, specifika uzavírání spotřebitelských smluv a sporech z nich vznikajíc
Exekutorská komora České republiky
obsahuje seznam soukromých exekutorů, právní předpisy upravující jejich činnost a další zajímavosti z oblasti vymáhání pohledávek
Notářská komora České republiky
obsahuje seznam notářů, právní předpisy upravující jejich činnost a další informace z oblasti poskytování notářských služeb
*Sbírka zákonů České republiky
zde naleznete stejnopis všech právních předpisů zveřejněných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv od roku 1945 do současnosti
Živnostenský rejstřík na internetu
umožňuje online vyhledávání podnikatelských subjektů
Insolvenční zákon
zde naleznete základní informace k nové právní úpravě insolvence
www.epravo.cz
obsahuje často aktualizované právní informace, články a zajímavosti ze všech oblastí práva
www.pravoit.cz
obsahuje informace, články, judikáty a zajímavosti se zaměřením na právo informačních technologií